Conference for Teachers and Advisers in Wales (North Wales)

Date and location
This event has now finished
Conference for Teachers and Advisers in Wales

We’d like to invite you to our essential, free event – if you’re a teacher or adviser based in Wales, this event is not to be missed!

The conference will cover the key issues affecting progression to higher education, helping you to support your students in thinking about their options and applications.

We will cover key issues, including:

  • the UCAS process, from start to finish
  • interviews
  • applying to competitive courses
  • the review of the Skills Challenge Certificate
  • dispelling the myths of applying to higher education

Qualifications Wales is pleased to be sponsoring the UCAS Conference for Teachers and Advisers in Wales.

 

Hoffem eich gwahodd i’n digwyddiad hanfodol, sy’n rhad ac am ddim. Os ydych chi’n athro neu ymgynghorwr yng Nghymru, peidiwch â cholli’r digwyddiad hwn!

Bydd y gynhadledd yn rhoi sylw i faterion allweddol sy'n effeithio ar bobl sy’n symud ymlaen i addysg uwch, gan eich helpu i gefnogi eich disgyblion wrth iddynt feddwl am eu dewisiadau a’u ceisiadau.

Byddwn yn rhoi sylw i faterion allweddol, gan gynnwys:

  • Proses UCAS, o’r dechrau i’r diwedd
  • cyfweliadau
  • gwneud cais ar gyfer cyrsiau cystadleuol
  • Adolygiad o’r Dystysgrif Her Sgiliau
  • chwalu’r mythau sy'n gysylltiedig â gwneud cais ar gyfer addysg uwch

Mae Cymwysterau Cymru yn falch o noddi Cynhadledd UCAS ar gyfer Athrawon ac Ymgynghorwyr yng Nghymru.

Opening times

Wed 9 May 2018 - 09:00 to 15:35

Contact us

For delegate and booking enquiries:
01242 544 808

Sponsors