NPTC Group of Colleges - Open Evening - Neath College

Date and location
This event has now finished

Secondary tabs

Join us at our Open Events and we’ll start you on your journey at NPTC Group of Colleges. We’ll have expert staff on hand to give specialist advice and guidance on courses, applications, and college life. Ymunwch â ni yn ein Digwyddiadau Agored a byddwn yn eich rhoi ar ben y daith. Bydd gennym staff arbenigol wrth law i roi cyngor ac arweiniad arbenigol ar gyrsiau, ceisiadau a bywyd yn y coleg.
Thu 22 June 2023 - 16:30 to 19:30

Join the #1 training provider in Wales, and top 10 in the UK*
https://www.nptcgroup.ac.uk/open-evenings

Rated ‘Good’ by Estyn in 2020, at NPTC Group of Colleges you can:
- develop and apply skills & learning, and enhance your personal confidence.
- benefit from highly qualified and experienced staff, with extensive industrial, commercial and business experience.
- improve your life skills and prepare for progression to higher-level learning and employment.
- get involved with enrichment activities to improve your general health and wellbeing.
- be safe, supported and heard.

#BeYourFuture
*School Leaver Awards 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ymunwch â’r darparwr hyfforddiant #1 yng Nghymru, ac un o’r 10 uchaf yn y DU*
https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/diwrnodau-agored

Wedi'i raddio yn 'Dda' gan Estyn yn 2020, yng Ngrŵp Colegau NPTC gallwch:
- datblygu a chymhwyso sgiliau a dysgu a gwella eich hyder personol.
- elwa ar staff cymwys a phrofiadol iawn, gyda phrofiad helaeth o ddiwydiant, masnach a busnes.
- gwella eich sgiliau bywyd a pharatoi ar gyfer dilyniant i ddysgu lefel uwch ac ar gyfer cyflogaeth.
- cymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi er mwyn gwella eich iechyd a'ch llesiant cyffredinol.
- bod yn ddiogel, a chael eich cefnogi a'ch clywed.

#ChiYwchDyfodol
*Gwobrau Ymadawyr Ysgol 2020

Contact

Enquiries

More events from this provider