NPTC Group of Colleges - Open Evening - Newtown College

Date and location
This event has now finished

Secondary tabs

Open Evenings | Nosweithiau Agored Join us at our upcoming Open Evenings
Thu 23 November 2023 - 16:30 to 19:30

At NPTC Group of Colleges, we are #MoreThanJustAnEducation

Our students have access to:

- Free breakfast and fruit
- Academic, sporting and cultural bursaries & scholarships
- Wellbeing, finance and learning support
- VESPA mindset - stretch, challenge and grow
- Extra-curricular activities and skills competitions
- Creative, Sporting and E-Sports academies
- Career and employability advice and opportunities

We have full-time, part-time and higher education #Choices!

Join us at our upcoming Open Evenings to find out more

#BeYourFuture

▪️▫️▪️▫️▪️▫️

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, rydyn ni'n #MwyNagAddysgYnUnig

Mae gan ein myfyrwyr fynediad i

- Brecwast a ffrwythau am ddim
- Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau academaidd, chwaraeon a diwylliannol
- Cymorth llesiant, cyllid a dysgu
- Meddylfryd VESPA - ymestyn, her a thwf
- Gweithgareddau allgyrsiol a chystadlaethau sgiliau
- Academïau Creadigol, Chwaraeon ac E-Chwaraeon
- Cyngor a chyfleoedd gyrfa a chyflogadwyedd

Mae #Dewis amser llawn, rhan-amser ac addysg uwch ar gael!

Ymunwch â ni yn ein Nosweithiau Agored sy’n dod yn fuan i ddysgu mwy

#ChiYwchDyfodol

Contact

Enquiries

More events from this provider