Cardiff UCAS exhibition 2022

Date and location
This event has now finished

Tuesday 26 April 2022

10:00 - 10:20

 • How to start researching what's right for you

 • Sut mae dechrau meddwl am y maes cywir i chi

10:10 - 10:30

 • Performing Arts

 • Celfyddydau Perfformio

10:30 - 10:50

 • Secrets to a powerful personal statement

 • Cyfrinachau ysgrifennu datganiad personol pwerus

10:40 - 11:00

 • Engineering

 • Peirianneg

11:00 - 11:20

 • Student finance

 • Cyllid myfyrwyr

11:10 - 11:30

 • eSports

 • eChwaraeon

11:30 - 11:50

 • Degree apprenticeships: Everything you need to know

 • Prentisiaethau: Yr holl wybodaeth berthnasol

11:40 - 12:00

 • Law

 • Y Gyfraith - Cancelled

12:00 - 12:20

 • Simple steps to applying to university

 • Sut mae gwneud cais i brifysgol

12:10 - 12:30

 • Art and Design

 • Celf a Dylunio

12:30 - 12:50

 • Applying to Oxford or Cambridge

 • Gwneud cais i Rydychen neu Gaergrawnt

12:40 - 13:00

 • Business and management

 • Busnes a Rheoli

13:00 - 13:20

 • Choosing the right course for you

 • Dewis y cwrs cywir i chi

13:10 - 13:30

 • Medicine, Veterinary and Dentistry

 • Meddygaeth, Milfeddygaeth a Deintyddiaeth

13:30 - 13:50

13:40 - 14:00

 • Creative Industries

 • Y Diwydiannau Creadigol

14:00 - 14:20

 • Student life

 • Bywyd myfyriwr

14:10 - 14:30

 • Psychology

 • Seicoleg