Mark as read

Browse Aloud currently unavailable

The Browse Aloud service is currently unavailable.

Mark as read

Issue with UCAS Undergraduate Track updates now resolved

Recently, some applicants experienced an issue with updates not displaying in UCAS Undergraduate Track – this has now been resolved. If you were affected by this issue, please sign in to Track to see your updated application.

Astudio yn y Gymraeg

Gall astudio addysg uwch yn y Gymraeg gynnig nifer o ddewisiadau gyrfa i chi – yng Nghymru a thu hwnt. Mae mwy a mwy o sefydliadau’n sylweddoli manteision cyflogi graddedigion sy’n gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac os mai’r Gymraeg yw eich iaith gyntaf neu eich ail iaith, mae digonedd o bosibiliadau ar eich cyfer.
Relevant to

Cyfleon pan fyddwch yn astudio yn Gymraeg

  • Mwynhau astudio mewn iaith ddynamig ac amrywiol ac iddi statws swyddogol yng Nghymru.
  • Datblygu nifer o’r sgiliau y mae eu hangen ar gyfer y byd gwaith.
  • Astudio ar y cyd â myfyrwyr Cymraeg o brifysgolion ledled Cymru â’r platfform e-ddysgu pwrpasol, y Porth.
  • Erbyn hyn, mae gan nifer o brifysgolion ofodau dysgu cyfrwng Cymraeg – sy’n wych ar gyfer cysylltu trwy gyswllt fideo â ffrindiau a myfyrwyr sy’n astudio pynciau tebyg mewn prifysgolion eraill.

Beth sydd ar gael?

Mae cyrsiau cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf – mewn meysydd academaidd traddodiadol yn ogystal â phynciau mwy galwedigaethol.

Mae dros 500 o gyrsiau i ddewis ohonynt – y Gyfraith, Dylunio, Hanes, Busnes, Ffiseg a Nyrsio i enwi rhai’n unig.

  • Astudio rhan neu eich holl radd yn y Gymraeg.
  • Dangos eich sgiliau iaith Gymraeg i gyflogwyr trwy Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Yn ogystal, gallech fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth gwerth hyd at £3,000.

Felly, os ydych yn ystyried astudio yng Nghymru, edrychwch ar y dewisiadau o ran astudio yn y Gymraeg. Pwy a ŵyr, gallai astudio yn y Gymraeg eich helpu i ehangu eich gorwelion a gall rhoi mantais gystadleuol i chi yn y gweithle.

Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg – pwrpas Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw cynorthwyo myfyrwyr i chwilio am gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg mewn prifysgolion ar draws Cymru a darganfod pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau israddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae'r Ap Chwilotydd Cyrsiau ar gael ar declynnau iOS ac Android – iPhone ac iPad.


Was this page helpful?

Yes  No