Mark as read
Availability of Apply and Track: 25 – 26 August

We are carrying out planned maintenance on Friday 25 August and Saturday 26 August. This means at times, you may become disconnected from Apply. Please do not make any changes to your application during the following times:

  • 07:30 – 08:00 on Friday 25 August
  • 07:30 – 08:00 on Saturday 26 August
  • 14:00 – 15:00 on Saturday 26 August
Track will also be unavailable between 09:00 – 11:00 on Saturday 26 August.
Mark as read
Adding a Clearing choice in Track

Only add a Clearing choice if a university or college has given you permission to add their course, and you want to accept it. If you add a Clearing choice without discussing it with the uni or college, this may delay the progress of your application – read our Clearing advice.

Astudio yn y Gymraeg

Gall astudio addysg uwch yn y Gymraeg gynnig nifer o ddewisiadau gyrfa i chi – yng Nghymru a thu hwnt. Mae mwy a mwy o sefydliadau’n sylweddoli manteision cyflogi graddedigion sy’n gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac os mai’r Gymraeg yw eich iaith gyntaf neu eich ail iaith, mae digonedd o bosibiliadau ar eich cyfer.
Relevant to

Cyfleon pan fyddwch yn astudio yn Gymraeg

  • Mwynhau astudio mewn iaith ddynamig ac amrywiol ac iddi statws swyddogol yng Nghymru.
  • Datblygu nifer o’r sgiliau y mae eu hangen ar gyfer y byd gwaith.
  • Astudio ar y cyd â myfyrwyr Cymraeg o brifysgolion ledled Cymru â’r platfform e-ddysgu pwrpasol, y Porth.
  • Erbyn hyn, mae gan nifer o brifysgolion ofodau dysgu cyfrwng Cymraeg – sy’n wych ar gyfer cysylltu trwy gyswllt fideo â ffrindiau a myfyrwyr sy’n astudio pynciau tebyg mewn prifysgolion eraill.

Beth sydd ar gael?

Mae cyrsiau cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf – mewn meysydd academaidd traddodiadol yn ogystal â phynciau mwy galwedigaethol.

Mae dros 500 o gyrsiau i ddewis ohonynt – y Gyfraith, Dylunio, Hanes, Busnes, Ffiseg a Nyrsio i enwi rhai’n unig.

  • Astudio rhan neu eich holl radd yn y Gymraeg.
  • Dangos eich sgiliau iaith Gymraeg i gyflogwyr trwy Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Yn ogystal, gallech fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth gwerth hyd at £3,000.

Felly, os ydych yn ystyried astudio yng Nghymru, edrychwch ar y dewisiadau o ran astudio yn y Gymraeg. Pwy a ŵyr, gallai astudio yn y Gymraeg eich helpu i ehangu eich gorwelion a gall rhoi mantais gystadleuol i chi yn y gweithle.

Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg – pwrpas Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw cynorthwyo myfyrwyr i chwilio am gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg mewn prifysgolion ar draws Cymru a darganfod pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau israddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae'r Ap Chwilotydd Cyrsiau ar gael ar declynnau iOS ac Android – iPhone ac iPad.