Mark as read

Planned maintenance: 15 – 17 December

Due to planned maintenance, the services below will be unavailable from 20:00 on Friday 15 December until 23:59 (UK time) on Sunday 17 December:

 • UCAS Undergraduate Apply and Track
 • UCAS Conservatoires Apply and Track
 • UCAS Teacher Training Apply, Track, and the search tool
 • UCAS Postgraduate Apply
During this time, you won’t be able to work on your application, sign in to Track, or use the UCAS Teacher Training search tool.
Mark as read

Customer Experience Centre availability – 13 December

Our Customer Experience Centre will close at 15:45 (UK time) on Wednesday 13 December for staff training. It will open again, as usual, at 08:30 (UK time) on Thursday 14 December.

Astudio yn y Gymraeg

Gall astudio addysg uwch yn y Gymraeg gynnig nifer o ddewisiadau gyrfa i chi – yng Nghymru a thu hwnt. Mae mwy a mwy o sefydliadau’n sylweddoli manteision cyflogi graddedigion sy’n gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac os mai’r Gymraeg yw eich iaith gyntaf neu eich ail iaith, mae digonedd o bosibiliadau ar eich cyfer.
Relevant to

Cyfleon pan fyddwch yn astudio yn Gymraeg

 • Mwynhau astudio mewn iaith ddynamig ac amrywiol ac iddi statws swyddogol yng Nghymru.
 • Datblygu nifer o’r sgiliau y mae eu hangen ar gyfer y byd gwaith.
 • Astudio ar y cyd â myfyrwyr Cymraeg o brifysgolion ledled Cymru â’r platfform e-ddysgu pwrpasol, y Porth.
 • Erbyn hyn, mae gan nifer o brifysgolion ofodau dysgu cyfrwng Cymraeg – sy’n wych ar gyfer cysylltu trwy gyswllt fideo â ffrindiau a myfyrwyr sy’n astudio pynciau tebyg mewn prifysgolion eraill.

Beth sydd ar gael?

Mae cyrsiau cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf – mewn meysydd academaidd traddodiadol yn ogystal â phynciau mwy galwedigaethol.

Mae dros 500 o gyrsiau i ddewis ohonynt – y Gyfraith, Dylunio, Hanes, Busnes, Ffiseg a Nyrsio i enwi rhai’n unig.

 • Astudio rhan neu eich holl radd yn y Gymraeg.
 • Dangos eich sgiliau iaith Gymraeg i gyflogwyr trwy Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Yn ogystal, gallech fod yn gymwys i gael ysgoloriaeth gwerth hyd at £3,000.

Felly, os ydych yn ystyried astudio yng Nghymru, edrychwch ar y dewisiadau o ran astudio yn y Gymraeg. Pwy a ŵyr, gallai astudio yn y Gymraeg eich helpu i ehangu eich gorwelion a gall rhoi mantais gystadleuol i chi yn y gweithle.

Chwilotydd Cyrsiau'r Coleg Cymraeg – pwrpas Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw cynorthwyo myfyrwyr i chwilio am gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg mewn prifysgolion ar draws Cymru a darganfod pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau israddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae'r Ap Chwilotydd Cyrsiau ar gael ar declynnau iOS ac Android – iPhone ac iPad.