Sabhal Mòr Ostaig Open day

Date and location
28 August 2024, Sabhal Mòr Ostaig, Sleat

Secondary tabs

Join us for one of our open days in 2024!
Wed 28 August 2024 - 10:00 to 16:00

We are holding an open morning on 22 March from 09:30 until 13:00, and an open day on 28 August from 10:00 until 16:00. Come and have a look around our campus and chat with staff and students about what life is like studying at Sabhal Mòr Ostaig! If you have any questions about this event, please get in touch with us at margaideachd@smo.uhi.ac.uk.

Thig a chèilidh oirnn aig fear de na làithean fosgailte againn ann an 2024!
Bidh madainn fhosgailte againn 22 Màrt bho 09:30 gu 13:00, agus bidh latha fosgailte againn 28 Lùnastal bho 10:00 gu 16:00. Trobhad gus sùil a ghabhail air an làraich againn agus bruidhinn ri luchd-teagaisg is oileanaich mu bheatha aig Sabhal Mòr Ostaig! Ma tha ceistean agad mun tachartas seo, leig fios gu margaideachd@smo.uhi.ac.uk.

Contact

Marketing
View event details

More events from this provider