Os ydych yn gwneud cais i ddarparwyr cyrsiau Cymraeg, gallwch ddewis llenwi eich cais i gyd yn y Gymraeg.

Ymgeisio yn y Gymraeg

Ymgeisio yw enw'r gwasanaeth ymgeisio ar gyfer y mathau hyn o gyrsiau – i gofrestru yn y Gymraeg, gallwch ddewis Cymraeg pan fyddwch ar wefan Ymgeisio, a phan fyddwch wedi mewngofnodi i’ch cais gallwch newid yr iaith i’r Saesneg neu’r Gymraeg ar y dudalen Dewisiadau.
  • Mae'r testun help hefyd ar gael yn y Gymraeg ar wefan Ymgeisio.
  • Gallwch hefyd ddewis cael gohebiaeth gan ddarparwyr cyrsiau a gennym ni yn y Gymraeg ar wefan Ymgeisio.
  • Os ydych chi’n gwneud cais am le gyda darparwyr Cymraeg a di-Gymraeg, rydym yn awgrymu eich bod chi’n llenwi'r ffurflen gais UCAS mewn un iaith a chyflwyno fersiwn ychwanegol wedi ei chyfieithu yn uniongyrchol i'r prifysgolion neu’r colegau rydych yn gwneud cais am le ynddyn nhw. Byddem hefyd yn eich cynghori chi i gysylltu â darparwyr y cwrs cyn cyflwyno eich cais.

Tracio eich cais

Ar ôl i chi anfon eich cais, gallwch dracio cynnydd eich cais ar-lein. Pan fydd pob darparwr cwrs yn penderfynu, byddwn yn rhoi gwybod i chi bydd rhywbeth wedi newid o ran eich cais er mwyn i chi ei wirio.
  • Os cewch gynnig gan un o’ch darparwyr cyrsiau dewisedig, gallwch fewngofnodi a darllen eich llythyr cynnig yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
  • Gallwch hefyd ddefnyddio Track i dderbyn neu wrthod cynigion, yn ogystal â newid manylion personol megis eich cyfeiriad, rhif ffôn a'ch cyfeiriad e-bost.