PGCE / PCE (Teaching) Open Evening - Afan College

Date and location
This event has now finished

Secondary tabs

Join us at our PGCE Open Evening to find out more about our postgraduate teaching qualifications. Suitable for those wishing to teach in Further Education.
Tue 23 May 2023 - 17:00 to 19:30

#DegreesOnYourDoorstep

Do you want to share your skills and teach others? Have you thought about teaching in further education and training the next generation?

Join us at our PGCE Open Evening to find out more about our postgraduate teaching qualifications - suitable for those wishing to teach in Further Education. Find out about the application process and everything you need to know about studying with us.

Find out more and pre-register at: https://www.nptcgroup.ac.uk/he-open-events

We are:
✔ Local
✔ Affordable
✔ Flexible
✔ Supportive
✔ Forward Thinking

#BeYourFuture

▪️▫️▪️▫️▪️▫️

#GraddauArGarregEichDrws

Ydych chi eisiau rhannu eich sgiliau ac addysgu eraill? Ydych chi wedi meddwl am addysgu mewn addysg bellach a hyfforddiant y genhedlaeth nesaf?

Ymunwch â ni yn ein Noson Agored TBAR i ddarganfod mwy am ein cymwysterau addysgu ôl-raddedig - sy'n addas ar gyfer y rhai sy'n dymuno addysgu mewn Addysg Bellach. Darganfyddwch am y broses ymgeisio a phopeth sydd angen i chi ei wybod am astudio gyda ni.

Darganfod mwy a rhag-gofrestru yn: https://www.nptcgroup.ac.uk/cy/digwyddiadau-agored-au

Rydym yn:
✔ Lleol
✔ Fforddiadwy
✔ Hyblyg
✔ Cefnogol
✔ Meddwl Ymlaen

#ChiYwchDyfodol

Contact

Enquiries

More events from this provider