Mark as read
Availability of Apply and Track: 25 – 26 August

We are carrying out planned maintenance on Friday 25 August and Saturday 26 August. This means at times, you may become disconnected from Apply. Please do not make any changes to your application during the following times:

  • 07:30 – 08:00 on Friday 25 August
  • 07:30 – 08:00 on Saturday 26 August
  • 14:00 – 15:00 on Saturday 26 August
Track will also be unavailable between 09:00 – 11:00 on Saturday 26 August.
Mark as read
Adding a Clearing choice in Track

Only add a Clearing choice if a university or college has given you permission to add their course, and you want to accept it. If you add a Clearing choice without discussing it with the uni or college, this may delay the progress of your application – read our Clearing advice.

Sut i ymgeisio

Os ydych yn gwneud cais i ddarparwyr cyrsiau Cymraeg, gallwch ddewis llenwi eich cais i gyd yn y Gymraeg.
Relevant to

Ymgeisio yn y Gymraeg

Ymgeisio yw enw'r gwasanaeth ymgeisio ar gyfer y mathau hyn o gyrsiau – i gofrestru yn y Gymraeg, gallwch ddewis Cymraeg pan fyddwch ar wefan Ymgeisio, a phan fyddwch wedi mewngofnodi i’ch cais gallwch newid yr iaith i’r Saesneg neu’r Gymraeg ar y dudalen Dewisiadau.
  • Mae'r testun help hefyd ar gael yn y Gymraeg ar wefan Ymgeisio.
  • Gallwch hefyd ddewis cael gohebiaeth gan ddarparwyr cyrsiau a gennym ni yn y Gymraeg ar wefan Ymgeisio.
  • Os ydych chi’n gwneud cais am le gyda darparwyr Cymraeg a di-Gymraeg, rydym yn awgrymu eich bod chi’n llenwi'r ffurflen gais UCAS mewn un iaith a chyflwyno fersiwn ychwanegol wedi ei chyfieithu yn uniongyrchol i'r prifysgolion neu’r colegau rydych yn gwneud cais am le ynddyn nhw. Byddem hefyd yn eich cynghori chi i gysylltu â darparwyr y cwrs cyn cyflwyno eich cais.

Tracio eich cais

Ar ôl i chi anfon eich cais, gallwch dracio cynnydd eich cais ar-lein. Pan fydd pob darparwr cwrs yn penderfynu, byddwn yn rhoi gwybod i chi bydd rhywbeth wedi newid o ran eich cais er mwyn i chi ei wirio.
  • Os cewch gynnig gan un o’ch darparwyr cyrsiau dewisedig, gallwch fewngofnodi a darllen eich llythyr cynnig yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
  • Gallwch hefyd ddefnyddio Track i dderbyn neu wrthod cynigion, yn ogystal â newid manylion personol megis eich cyfeiriad, rhif ffôn a'ch cyfeiriad e-bost.