Mark as read

Planned maintenance: 15 – 17 December

Due to planned maintenance, the services below will be unavailable from 20:00 on Friday 15 December until 23:59 (UK time) on Sunday 17 December:

  • UCAS Undergraduate Apply and Track
  • UCAS Conservatoires Apply and Track
  • UCAS Teacher Training Apply, Track, and the search tool
  • UCAS Postgraduate Apply
During this time, you won’t be able to work on your application, sign in to Track, or use the UCAS Teacher Training search tool.
Mark as read

Customer Experience Centre availability – 13 December

Our Customer Experience Centre will close at 15:45 (UK time) on Wednesday 13 December for staff training. It will open again, as usual, at 08:30 (UK time) on Thursday 14 December.

Sut i ymgeisio

Os ydych yn gwneud cais i ddarparwyr cyrsiau Cymraeg, gallwch ddewis llenwi eich cais i gyd yn y Gymraeg.
Relevant to

Ymgeisio yn y Gymraeg

Ymgeisio yw enw'r gwasanaeth ymgeisio ar gyfer y mathau hyn o gyrsiau – i gofrestru yn y Gymraeg, gallwch ddewis Cymraeg pan fyddwch ar wefan Ymgeisio, a phan fyddwch wedi mewngofnodi i’ch cais gallwch newid yr iaith i’r Saesneg neu’r Gymraeg ar y dudalen Dewisiadau.
  • Mae'r testun help hefyd ar gael yn y Gymraeg ar wefan Ymgeisio.
  • Gallwch hefyd ddewis cael gohebiaeth gan ddarparwyr cyrsiau a gennym ni yn y Gymraeg ar wefan Ymgeisio.
  • Os ydych chi’n gwneud cais am le gyda darparwyr Cymraeg a di-Gymraeg, rydym yn awgrymu eich bod chi’n llenwi'r ffurflen gais UCAS mewn un iaith a chyflwyno fersiwn ychwanegol wedi ei chyfieithu yn uniongyrchol i'r prifysgolion neu’r colegau rydych yn gwneud cais am le ynddyn nhw. Byddem hefyd yn eich cynghori chi i gysylltu â darparwyr y cwrs cyn cyflwyno eich cais.

Tracio eich cais

Ar ôl i chi anfon eich cais, gallwch dracio cynnydd eich cais ar-lein. Pan fydd pob darparwr cwrs yn penderfynu, byddwn yn rhoi gwybod i chi bydd rhywbeth wedi newid o ran eich cais er mwyn i chi ei wirio.
  • Os cewch gynnig gan un o’ch darparwyr cyrsiau dewisedig, gallwch fewngofnodi a darllen eich llythyr cynnig yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
  • Gallwch hefyd ddefnyddio Track i dderbyn neu wrthod cynigion, yn ogystal â newid manylion personol megis eich cyfeiriad, rhif ffôn a'ch cyfeiriad e-bost.