Mark as read

Browse Aloud currently unavailable

The Browse Aloud service is currently unavailable.

Mark as read

Issue with UCAS Undergraduate Track updates now resolved

Recently, some applicants experienced an issue with updates not displaying in UCAS Undergraduate Track – this has now been resolved. If you were affected by this issue, please sign in to Track to see your updated application.

Sut i ymgeisio

Os ydych yn gwneud cais i ddarparwyr cyrsiau Cymraeg, gallwch ddewis llenwi eich cais i gyd yn y Gymraeg.
Relevant to

Ymgeisio yn y Gymraeg

Ymgeisio yw enw'r gwasanaeth ymgeisio ar gyfer y mathau hyn o gyrsiau – i gofrestru yn y Gymraeg, gallwch ddewis Cymraeg pan fyddwch ar wefan Ymgeisio, a phan fyddwch wedi mewngofnodi i’ch cais gallwch newid yr iaith i’r Saesneg neu’r Gymraeg ar y dudalen Dewisiadau.
  • Mae'r testun help hefyd ar gael yn y Gymraeg ar wefan Ymgeisio.
  • Gallwch hefyd ddewis cael gohebiaeth gan ddarparwyr cyrsiau a gennym ni yn y Gymraeg ar wefan Ymgeisio.
  • Os ydych chi’n gwneud cais am le gyda darparwyr Cymraeg a di-Gymraeg, rydym yn awgrymu eich bod chi’n llenwi'r ffurflen gais UCAS mewn un iaith a chyflwyno fersiwn ychwanegol wedi ei chyfieithu yn uniongyrchol i'r prifysgolion neu’r colegau rydych yn gwneud cais am le ynddyn nhw. Byddem hefyd yn eich cynghori chi i gysylltu â darparwyr y cwrs cyn cyflwyno eich cais.

Tracio eich cais

Ar ôl i chi anfon eich cais, gallwch dracio cynnydd eich cais ar-lein. Pan fydd pob darparwr cwrs yn penderfynu, byddwn yn rhoi gwybod i chi bydd rhywbeth wedi newid o ran eich cais er mwyn i chi ei wirio.
  • Os cewch gynnig gan un o’ch darparwyr cyrsiau dewisedig, gallwch fewngofnodi a darllen eich llythyr cynnig yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
  • Gallwch hefyd ddefnyddio Track i dderbyn neu wrthod cynigion, yn ogystal â newid manylion personol megis eich cyfeiriad, rhif ffôn a'ch cyfeiriad e-bost.

Was this page helpful?

Yes  No